Posts Tagged ‘Znicz’

Wszystkich Świętych

Październik 29, 2009

286146710_3a8794eeda

Zbliżamy się do dnia Wszystkich Świętych! W dniu tym przypomina się nie tylko osoby uznane za święte, ale przede wszystkim ludzi, dla których celem było życie prowadzące do zbawienia. Stąd dzień pierwszego listopada przypomina nam o wszystkich naszych zmarłych bliskich.

Co ciekawe, kiedyś święto Wszystkich Świętych obchodzno 1 maja. Dzień ten wiązął się z tradycją przenoszenia relikwii świętych w inne miejsca, chcąc podkreślić, że należą oni dla wszystkich wiernych Kościoła. Dopiero Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada i na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.

Reklamy